مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني فارس

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۷۱۵۳۲۲۹۴۱۰

  آدرس : فارس-استهبان – بولوار قائم- بيمارستان امام خميني

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني اباده هرمزگان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۴۴۳۳۳۰۱۱

  آدرس : هرمزگان-بلوار چمران

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني سنقر كرمانشاه

  بيمارستان(عمومي)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن :

  آدرس : كرمانشاه-سنقر خيابان امام

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني – اهواز خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: صبح و عصر

  شماره تلفن : ۲۲۲۲۱۱۴-۲۲۲۲۹۲۲

  آدرس : خوزستان-اهواز– خ ازادگان

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني رامهرمز خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: صبح و عصر

  شماره تلفن : ۰۶۹۱۲۲۲۲۳۴۳-۵

  آدرس : خوزستان-رامهرمز

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني(O.P.D) خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۶۱۵۳۲۲۶۸۱۲

  آدرس : خوزستان-آبادان خ منتظري

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني كنگان بوشهر

  بيمارستان(عمومي)

  تایم کاری بيمارستان: نامشخص

  شماره تلفن :

  آدرس : بوشهر-كنگان بيمارستان امام خميني

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني چايپاره ( قره ضيا الدين ) آذربايجان غربي

  بيمارستان(عمومي)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن :

  آدرس : آذربايجان غربي-قره ضياالدين بيگجوان خيابان ساحلي

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني فريدونكنار مازندران

  بيمارستان(عمومي)

  تایم کاری بيمارستان: صبح و عصر

  شماره تلفن : ۳۵۶۵۲۰۰۶

  آدرس : مازندران-فريدونكنار – خ امام

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني ايلام

  بيمارستان(عمومي)

  تایم کاری بيمارستان: عصر

  شماره تلفن : ۳۳۴۱۹۳۱

  آدرس : ايلام-خ سعدي

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و توسعه : تیم پشتیبانی پزشک آدرس