پزشکی۱۶: متخصص تغذیه

  http://www.pezeshkaddress.com/aks/2563.gif

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: پزشک اطفال


  نام : دکتر نعمت الله جبار

  تلفن : ۵۵۰۰۶۹۰۰

  آدرس : – تهران – منطقه ۱۶رجایی – شهرک ۱۳ آبان – خ. اصلی – پ. ۸ – طبقه دوم

   


  نام : دکتر شکوفه روزبهانی

  تلفن : ۵۵۰۱۸۴۵۴

  آدرس : – تهران – منطقه ۱۶یاخچی آباد – خ. بهمنیار – خ. گودرزی – پ. ۱۸۷

   


  نام : دکتر وحید کرباسی

  تلفن : ۵۵۰۸۱۲۱۲

  آدرس : – تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار اول – خ. مداین – پاساژ یوسف – ط. چهارم

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: پزشک بیماری های گوارشی


  نام : دکتر حمیدرضا سیفی

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: متخصص زنان و زایمان


  نام : دکتر پری رخ رامزی

  تلفن : ۵۵۳۴۶۰۶۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶بزرگراه تندگویان – روبروی پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   


  نام : دکتر شیرین روانی

  تلفن : ۵۵۳۴۶۰۶۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶بزرگراه تندگویان – روبروی پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   


  نام : دکتر سید کاظم رضوی

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر مریم زاهدی

  تلفن : ۵۵۰۸۱۲۲۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – ط. دوم

   


  نام : دکتر ماندانا سمیعی ساکت

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   


  نام : دکتر مژگان شاکری

  تلفن : ۵۵۳۴۶۰۶۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶بزرگراه تندگویان – روبروی پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   


  نام : دکتر سیما طادی

  تلفن : ۵۵۳۴۶۰۶۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶بزرگراه تندگویان – روبروی پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   


  نام : دکتر طالقانی

  تلفن : ۵۵۳۱۱۹۲۵ الی ۳۰

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶یاخچی آباد – خ. بهمنیار – بیمارستان مفرح

   


  نام : دکتر مولود عباس زاده

  تلفن : ۵۵۰۴۷۷۳۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – فلکه دوم – بیمارستان آیت اله کاشانی

   


  نام : دکتر فیروزه غریبیان

  تلفن : ۵۵۰۴۷۷۳۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – فلکه دوم – بیمارستان آیت اله کاشانی

   


  نام : دکتر آمنه قاسمیه

  تلفن : ۵۵۰۴۷۷۳۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – فلکه دوم – بیمارستان آیت اله کاشانی

   


  نام : دکتر مریم قربان پور

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   


  نام : دکتر رویا کلانتری

  تلفن : ۵۵۱۲۴۰۷۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶شوش – نبش خیابان رجایی – درمانگاه تختی

   


  نام : دکتر ملیحه کنعانی

  تلفن : ۵۵۱۲۴۰۷۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶شوش – نبش خیابان رجایی – درمانگاه تختی

   


  نام : دکتر مینا ماشینچیان مرادی

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر سیده لیلی وارسته

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: متخصص خون و آنکولوژی

  http://www.pezeshkaddress.com/aks/2563.gif

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: متخصص اعصاب و روان — روانپزشک


  نام : دکتر علی اکبر بند شاهی

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   

  تلفن : ۵۵۰۸۱۲۲۲

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – ط. دوم

   


  نام : دکتر علی رضا باغی

  تلفن : ۵۵۰۴۷۷۶۱

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – بین فلکه دوم و سوم – پ. ۲۶۶

   


  نام : دکتر ناصر سلیمانی

  تلفن : ۵۵۰۴۸۰۸۱

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – فلکه دوم – پ. ۲۵۸

   


  نام : دکتر حسین محمدخانلو

  تلفن : ۵۵۰۵۹۰۴۴

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. بابایی – پ. ۳۵

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: دندانپزشک


  نام : دکتر حسین آقاجانی

  تلفن : ۵۵۰۷۸۸۶۶, ۵۵۰۷۵۱۷۶

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. پارس – نرسیده به میدان بازار دوم – جنب نوشت افزار لادن – پ. ۲۰۸

   


  نام : دکتر محمد حسن اصغری تبریزی

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   


  نام : دکتر یزدان مر افتخار

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر هرمز بیات

  تلفن : ۵۵۰۸۱۵۲۶

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. بابایی – ط. دوم فروشگاه محمود – پ. ۱۷۶/۱

   


  نام : دکتر پیغامی

  تلفن : ۵۵۶۵۰۷۵۴, ۵۵۶۴۴۹۹۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶جوادیه – خ. صالح نیا – روبروی اداره پست – پ. ۱۲۲ – مرکز بهداشتی درمانی جوادیه

   


  نام : دکتر بهرام چهل امیرانی

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   


  نام : دکتر مریم درودیان

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   


  نام : دکتر بهروز رحیمی

  تلفن : ۵۵۰۸۱۱۳۹

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی

   


  نام : دکتر سید محمد طالقانی نیا

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر نبی اله عادلی

  تلفن : ۵۵۰۶۴۵۱۲, ۵۵۰۷۹۹۳۰

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار اول – خ. بابایی (مداین) – جنب منطقه راهنمایی و رانندگی

   


  نام : دکتر رضا فکرآزاد

  تلفن : ۵۵۰۱۱۷۲۱

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶یاخچی آباد – خ. بهمنیار – خ. گودرزی – ک. روشن – مرکز درمانی بدر

   


  نام : دکتر غلامحسین مشهدی

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر مژده هادوی

  تلفن : ۵۵۰۶۱۱۲۳ الی ۴

  آدرس  : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: پزشک مغز و اعصاب

  http://www.pezeshkaddress.com/aks/2563.gif

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: پزشک کلیه و مجاری اداری ، تناسلی


  نام : دکتر دهقان

  تلفن : ۵۵۳۴۶۱۶۱

  آدرس : میدان بهمن – بلوار تندگویان – مقابل پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   


  نام : دکتر نوری

  تلفن : ۵۵۳۴۶۱۶۱ و ۵۵۰۶۸۲۳۱

  آدرس : میدان بهمن – بلوار تندگویان – مقابل پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

   

  تلفن : ۵۵۰۶۴۲۰۵

  آدرس : نازی آباد – میدان بوعلی – بو علی شمالی

   


  نام : دکتر عباس علی امین روان

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر سعید دهخوارقانیان

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر سید محم موسوی

  تلفن : ۵۵۳۰۱۳۰۳

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر

   


  نام : دکتر علیرضا نوری

  تلفن : ۵۵۰۸۱۱۹۶

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶نازی آباد – بازار دومنبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – ط. اول

   

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: پزشکی۱۶

  پزشکی۱۶: پزشک قلب و عروق


  نام : دکتر رحمت اله جهانگیری

  تلفن : ۵۵۰۱۸۴۵۴

  آدرس : – تهران – منطقه ۱۶یاخچی آباد – خ. بهمنیار – خ. گودرزی – پ. ۱۸۷

   


  نام : دکتر عبدالحسین حریقی


  تلفن : ۵۵۰۴۷۷۳۱

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶خزانه بخارایی – فلکه دوم – بیمارستان آیت اله کاشانی

   


  نام : دکتر سیدعلی فاطمی


  تلفن : ۵۵۰۱۵۳۶۴


  آدرس : تهران – منطقه ۱۶رجایی – خ. ابریشم – ۱۸ متری تختی – ک. سوم – پ. ۵

   


  نام : دکتر مهدی محسنی مشیری


  تلفن : ۵۵۳۱۱۹۲۵ الی ۳۰

  آدرس : تهران – منطقه ۱۶یاخچی آباد – خ. بهمنیار – بیمارستان مفرح

   

  کلمات کلیدی: 

  دسته بندی: پزشکی۱۶

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و توسعه : تیم پشتیبانی پزشک آدرس