جميله حاجي محمدي-جميله حاجي محمدي-آذربایجان شرقی-تبریز-سراب

جميله حاجي محمدي جميله حاجي محمدي در آذربایجان شرقی/تبریز/سراب واقع شده است. شماره تماس:2221819 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) جميله حاجي محمدي نام مرکز جميله حاجي محمدي جميله حاجي محمدي در کدام استان واقع شده است؟ آذربایجان شرقی شهرستان: تبریز READ MORE

داروخانه–داروخانه شهرابريشم-اصفهان-اصفهان-اصفهان

داروخانه- داروخانه شهرابريشم در اصفهان/اصفهان/اصفهان واقع شده است. شماره تماس:37447979 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) داروخانه- نام مرکز داروخانه- داروخانه شهرابريشم در کدام استان واقع شده است؟ اصفهان شهرستان: اصفهان شهرستان/منطقه: اصفهان شماره تلفن/تماس: 37447979 آدرس: اتوبان ذوب آهن شهرابريشم READ MORE

راديولوژي وسونوگرافي وتصويربرداري–دكترشهيدي-تهران-تهران-6

راديولوژي وسونوگرافي وتصويربرداري- دكترشهيدي در تهران/تهران/6 واقع شده است. شماره تماس:88309187 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) راديولوژي وسونوگرافي وتصويربرداري- نام مرکز راديولوژي وسونوگرافي وتصويربرداري- دكترشهيدي در کدام استان واقع شده است؟ تهران شهرستان: تهران شهرستان/منطقه: 6 شماره تلفن/تماس: 88309187 آدرس: READ MORE

-ابراهيم ميرسليماني-فارس-شیراز-مرودشت

ابراهيم ميرسليماني در فارس/شیراز/مرودشت واقع شده است. شماره تماس: اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) نام مرکز ابراهيم ميرسليماني در کدام استان واقع شده است؟ فارس شهرستان: شیراز شهرستان/منطقه: مرودشت شماره تلفن/تماس: آدرس: خدمات قابل ارائه: توضیحات بیشتر: عمومي

-عبدالغفور طريك-گلستان-گرگان-گنبدکاووس

عبدالغفور طريك در گلستان/گرگان/گنبدکاووس واقع شده است. شماره تماس: اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) نام مرکز عبدالغفور طريك در کدام استان واقع شده است؟ گلستان شهرستان: گرگان شهرستان/منطقه: گنبدکاووس شماره تلفن/تماس: آدرس: خدمات قابل ارائه: توضیحات بیشتر: عمومي

-دكترغلامرضا فتحي-اصفهان-اصفهان-مبارکه

دكترغلامرضا فتحي در اصفهان/اصفهان/مبارکه واقع شده است. شماره تماس: اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) نام مرکز دكترغلامرضا فتحي در کدام استان واقع شده است؟ اصفهان شهرستان: اصفهان شهرستان/منطقه: مبارکه شماره تلفن/تماس: آدرس: خدمات قابل ارائه: توضیحات بیشتر: جراح دندان پزشك

درمانگاه-شبكه بهداشت اردكان-یزد-یزد-اردکان

درمانگاه شبكه بهداشت اردكان در یزد/یزد/اردکان واقع شده است. شماره تماس:7223620 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) درمانگاه نام مرکز درمانگاه شبكه بهداشت اردكان در کدام استان واقع شده است؟ یزد شهرستان: یزد شهرستان/منطقه: اردکان شماره تلفن/تماس: 7223620 آدرس: بلوار شهيد READ MORE

فيزيوتراپي–توانبخش نوين-تهران-اسلامشهر-اسلامشهر

فيزيوتراپي- توانبخش نوين در تهران/اسلامشهر/اسلامشهر واقع شده است. شماره تماس:56116133 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) فيزيوتراپي- نام مرکز فيزيوتراپي- توانبخش نوين در کدام استان واقع شده است؟ تهران شهرستان: اسلامشهر شهرستان/منطقه: اسلامشهر شماره تلفن/تماس: 56116133 آدرس: اسلامشهر جاده ساوه خ READ MORE

-حسين محمدي-لرستان-خرم آباد-خرم آباد

حسين محمدي در لرستان/خرم آباد/خرم آباد واقع شده است. شماره تماس:2220681 اطلاعات بیشتر نوع مرکز درمانی(بیمارستان/داروخانه/آزمایشگاه) نام مرکز حسين محمدي در کدام استان واقع شده است؟ لرستان شهرستان: خرم آباد شهرستان/منطقه: خرم آباد شماره تلفن/تماس: 2220681 آدرس: خرم آبادچهارراه بانك READ MORE