دارو: ضد سم مار


  ضد سم مار

  موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ تنها درمان‌اختصاصي‌ موجود براي‌ نيش‌ مارهاي‌سمي‌ محسوب‌ مي‌شود.

   

   

   

  مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌گلوبولين‌هاي‌ اختصاصي‌ ضد سم‌ ماراست‌. اين‌ گلوبولينها بر عليه‌ سموم‌ شش‌نوع‌ مار Naja naja axiana، Viperalebetina، Echis carinitus، Pseudocerastespersicus، Vipera xanthina و Agkistrodon halysموثر هستند.

   

   

   

  هشدارها: ۱ ـ هنگام‌ تجويز، اكسيژن‌ ووسايل‌ احياء بايد در دسترس‌ باشند.

   

  ۲ ـ شوك‌ متعاقب‌ مسموميت‌ را بايد مانندشوك‌ هيپوولميك‌ با تجويز فرآورده‌هاي‌خوني‌ يا جانشين‌هاي‌ پلاسما درمان‌ نمود.

   

  ۳ ـ بدليل‌ حجم‌ نسبتŠ كم‌ مايعات‌ بدن‌كودكان‌ كه‌ سم‌ در آن‌ رقيق‌ مي‌شود، ممكن‌است‌ كودكان‌ به‌ مقادير بيشتري‌ از پادزهرنياز داشته‌ باشند، لذا مقدار مورد نيازپادزهر نبايد با محاسبه‌ وزن‌ كودك‌ تعيين‌شود. 

   

  ۴ ـ براي‌ تشخيص‌ حساسيت‌ فرد مسموم‌نسبت‌ به‌ سرم‌ اسب‌، قبل‌ از استفاده‌ از سرم‌بايد آزمون‌ حساسيت‌ را انجام‌ داد. درصورت‌ بروز واكنشهاي‌ سيستميك‌،استفاده‌ از سرم‌ بايد قطع‌ و درمان‌ مناسب‌شروع‌ شود.

   

  ۵ ـ آزمون‌ حساسيت‌: مقدار ۰/۰۲-۰/۰۳ميلي‌ليتر از محلول‌ رقيق‌ شده‌ (۱۰۰:۱) ازسرم‌ طبيعي‌ اسب‌ يا پادزهر بايد داخل‌جلدي‌ تزريق‌ شود. يك‌ آزمون‌ كنترل‌ باتزريق‌ سرم‌ نمكي‌ در اندام‌ طرف‌ مقابل‌ به‌تفسير نتيجه‌ آزمايش‌ كمك‌ مي‌كند.

   

   

   
   

  عوارض‌ جانبي‌: بيماري‌ سرم‌و واكنشهاي‌حساسيتي‌ و تاخيري‌ (جوشهاي‌پوستي‌،تب‌، درد مفاصل‌، خيز) از عوارض‌ جانبي‌اين‌ فرآورده‌ مي‌باشند.

   

   

   

  نكات‌ قابل‌ توصيه‌: ۱ ـ فرآورده‌ را بايد دردماي‌ ۲-۸ درجه‌ سانتيگراد نگهداري‌ ازانجماد آن‌ جلوگيري‌ كرد.

   

  ۲ ـ تعيين‌ رقت‌، نوع‌ الكتروليت‌ و سرعت‌انفوزيون‌ به‌ سن‌ بيمار، وزن‌ و وضعيت‌قلبي‌ او، شدت‌ مسموميت‌، ميزان‌ كل‌ تخمين‌زده‌ شده‌ مايعات‌ تزريقي‌ مورد نياز وفاصله‌ بين‌ گزش‌ بيمار و شروع‌ درمان‌بستگي‌ دارد.

   

  ۳ ـ تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ (خيلي‌ آهسته‌)ارجح‌ است‌. تزريق‌ داخل‌ عضلاني‌ بايد درعضلات‌ حجيم‌ و ترجيحŠ در عضله‌ سريني‌انجام‌ شود. از تزريق‌ در نزديكي‌ اعصاب‌ يادر داخل‌ انگشتها خودداري‌ شود.

   

   

   

  مقدار مصرف‌: با نظارت‌ بر حال‌ بيمار بايدابتدا ۵-۱۰ ميلي‌ليتر را طي‌ ۳-۵ دقيقه‌تزريق‌ نمود. در صورت‌ عدم‌ بروزواكنشهاي‌ سيستميك‌ فوري‌، انفوزيون‌ رامي‌توان‌ با حداكثر سرعت‌ مناسب‌ براي‌تجويز مايعات‌ به‌صورت‌ وريدي‌ ادامه‌ داد.

   

  در موارد ذيل‌ بايد به‌ صورت‌ لازم‌ اقدام‌نمود:

   

  ۱ ـ عدم‌ مسموميت‌ (عدم‌ بروز تظاهرات‌موضعي‌ يا عمومي‌): ادامه‌ درمان‌ لازم‌نيست‌.

   
   

  ۲ ـ مسموميت‌ جزئي‌ (تورم‌ موضعي‌ وتغييرات‌ موضعي‌ ديگر و عدم‌ وجودتظاهرات‌ موضعي‌ يا عمومي‌ و نتايج‌ طبيعي‌آزمونهاي‌ آزمايشگاهي‌): ۲۰-۴۰ ميلي‌ليتر(۲-۴ ويال‌) تزريق‌ شود.

   

  ۳ ـ مسموميت‌ متوسط (گسترش‌ تورم‌ به‌خارج‌ ناحيه‌ گزش‌، يك‌ يا چند تظاهرسيستميك‌ و نتايج‌ غيرطبيعي‌ آزمونهاي‌آزمايشگاهي‌، كاهش‌ هماتوكريت‌ وپلاكتها): ۵۰-۹۰ ميلي‌ليتر (۵-۹ ويال‌)تزريق‌ شود.

   

  ۴ ـ مسموميت‌ حاد (واكنشهاي‌ مشخص‌موضعي‌ و تظاهرات‌ شديد سيستميك‌ وتغييرات‌ مشخص‌ در يافته‌هاي‌آزمايشگاهي‌): ۱۰۰-۱۵۰ ميلي‌ليتر(۱۰-۱۵ ويال‌) تزريق‌ شود.

   

  ۵ ـ اگر تورم‌ گسترش‌ بيشتري‌ يافت‌ وشدت‌ علائم‌ سيستميك‌ مسموميت‌ بيشترشد يا اينكه‌ تظاهرات‌ شديدي‌ پديد آمد،۱۰۰ـ۵۰ ميلي‌ليتر(۵-۱۰ ويال‌) داخل‌وريدي‌ تزريق‌ شود.

   

   

   

  اشكال‌ دارويي‌:

   

   Injection: 10ml vials

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران

  دسته بندی: دارو

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و توسعه : تیم پشتیبانی پزشک آدرس