مشخصات آزمايشگاه و پاتوبيولوژي دکتر مهدي مفاخر

  این آزمايشگاه و پاتوبيولوژي در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز -کيانپارس خ چمران نبش ۷ شرقي ساختمان پزشکي دانا

  شماره تلفن: ۳۹۲۲۰۰۱-۳۹۲۲۰۰۲

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

ارسال دیدگاه